Publicerat 

Kyrka – arbetsliv

Equmeniakyrkan finns med i en mångfald av nätverk och mötesplatser inom området ”kyrka samhälle”. Vi vill genom dessa nätverk och mötesplatser på olika sätt synliggöra kyrkans och församlingars närvaro och roll i samhället, skapa kommunikation och samverkan med andra. Vara en medmänniska, stödja, dela tro och liv i människors vardag och livssituation.

Nätverket kyrka-arbetsliv i samverkan är en mötesplats där fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, kyrkor och samfund möts. En möteplats där vi kan föra samtal, dela erfarenheter och öka vår kunskap om människan i arbetslivet. Utgångspunkten är hur vi tillsammans kan hävda idén om det absoluta och okränkbara människovärdet i det moderna arbetslivet. Från kyrkornas sida sker deltagandet i nätverket på ekumenisk grund.

Kyrka – arbetsliv i samverkan är en resurs för det lokala arbetslivet. På arbetsplatser finns arbetslivsdiakoner, arbetslivspastorer/-präster. Dessa är till för medarbetare och fackliga företrädare, och företagare och företag. Kyrkan finns inte bara på söndagen utan också mitt i vardagen, som en öppen dialog mellan kyrkan och företagen som bygger upp ömsesidiga erfarenheter och förtroenden.

Arbetet är, tillsammans med vänner och familj, grunden för människors liv. Det handlar om försörjning, men också om självbild och relationer. I arbetet har människan med sig hela sig själv och sin livssituation. Arbete är också en plats för existentiella frågor. Kyrkans engagemang inom kyrka-arbetsliv handlar i grunden om att finnas där människor tillbringar större delen av sin vardag och att möta deras livsvillkor, att allt tydligare visa på kyrkan som en resurs och aktör både vad gäller samtal och stöd.

Kontakt

Inga Johansson
pastor och samordnare för kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505 31 81