Publicerat 

Kyrka – Polis

Equmeniakyrkan finns med i en mångfald av nätverk och mötesplatser inom området ”Kyrkan i Samhället”. Vi vill genom dessa nätverk och mötesplatser på olika sätt synliggöra kyrkans och församlingars närvaro och roll i samhället, skapa kommunikation och samverkan med andra. Vara en medmänniska, stödja, dela tro och liv i människors vardag och livssituation.

Equmeniakyrkan finns med i samverkansavtal mellan Rikspolisstyrelsen och Svenska Kyrkan och Sveriges Romersk-Katolska kyrka. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen; Polisförbundet och ST.

Överenskommelsen möjliggör för församlingar att samverka med polisen.

Verksamheten syftar till bland annat till:

  • att präster/pastorer/diakoner kan bistå polisen vid överlämnande av dödsbud
  • att präster/pastorer/diakoner kan vara ett stöd för polisanställda och anhöriga genom stödsamtal, avlastningssamtal eller själavård
  • att församlingar kan erbjuda brottsofferstöd
  • att präster/pastorer/diakoner kan leda handledningsgrupper
  • att präster/pastorer/diakoner kan genomföra minnesstunder för polisanställda och vara ett stöd för drabbade anhöriga och arbetskamrater till anställda som avlidit

I de tre storstadslänen; Malmö, Göteborg och Stockholm, finns det präster/pastorer som arbetar inom polismyndigheten som samordnare för de lokala församlingarna och länspolisen. Grunden för verksamheten är att den lokala församlingen samverkar med polisen. Överenskommelse mellan lokal församling och lokal Polismyndighet kan tecknas.


Kontakt

Inga Johansson
samordnare för kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505 31 81