Publicerat 

Kyrka – Polis

Equmeniakyrkan finns med i en mångfald av nätverk och mötesplatser inom området ”Kyrkan i Samhället”. Vi vill genom dessa nätverk och mötesplatser på olika sätt synliggöra kyrkans och församlingars närvaro och roll i samhället, skapa kommunikation och samverkan med andra. Vara en medmänniska, stödja, dela tro och liv i människors vardag och livssituation.

Equmeniakyrkan finns med i en överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen; Polisförbundet och ST.

Här hittar du Överenskommelsen: Se bifogad överenskommelse

Överenskommelsen möjliggör för församlingar att samverka med polisen.

Verksamheten syftar till bland annat till:

  • att präster/pastorer/diakoner kan bistå polisen vid överlämnande av dödsbud
  • att präster/pastorer/diakoner kan vara ett stöd för polisanställda och anhöriga genom stödsamtal, avlastningssamtal eller själavård
  • att församlingar kan erbjuda brottsofferstöd
  • att präster/pastorer/diakoner kan leda handledningsgrupper
  • att präster/pastorer/diakoner kan genomföra minnesstunder för polisanställda och vara ett stöd för drabbade anhöriga och arbetskamrater till anställda som avlidit

I de tre storstadslänen; Malmö, Göteborg och Stockholm, finns det präster/pastorer som arbetar inom polismyndigheten som samordnare för de lokala församlingarna och länspolisen. Grunden för verksamheten är att den lokala församlingen samverkar med polisen. Överenskommelse mellan lokal församling och lokal Polismyndighet kan tecknas.

Utbildning för Kyrka – Polis i samverkan genomförs regelbundet. För att ansöka till denna utbildning krävs att du är ordinerad pastor eller diakon och att du är anställd i en församling.

Ansökningsblankett hittar du här: https://equmeniakyrkan.se/kyrka-och-polis-i-samverkan/


Kontakt

Inga Johansson
samordnare för kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505 31 81