Publicerat 

Kyrka – politik

Foto: Per Berger
Foto: Per Berger

I Equmeniakyrkan finns många som är engagerade i politik och samhällsfrågor.

Tro, värderingar, övertygelser och ställningstaganden hänger ihop, därför behövs många röster i det offentliga samtalet – också kyrkors röster.

Kristen tro levs i vardagen och i världen. Det handlar om att se andras behov, se de sociala och ekonomiska sammanhangen, ta ställning, vara med och påverka och förändra. Stå upp mot förtryck och orättvisor och ge röst åt dem som ingen röst har.

I Equmeniakyrkan vill vi uppmuntra till politiskt engagemang och ge stöd till de personer som engagerar sig politiskt. Vi vill inbjuda till nätverksträffar där möten och erfarenhetsutbyten kan ge inspiration och motivation till engagemang i politik och samhällsfrågor.

Under politikerveckan i Almedalen vill vi finnas med, inbjuda till seminarier, delta i samtal och dialog med andra.


Kontakt

Inga Johansson,
samordnare för kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505 31 81