Publicerat 

Kyrka – Sjukhus

Foto: Magnus Aronsson
Foto: Magnus Aronsson

Equmeniakyrkan finns med i en mångfald av nätverk och mötesplatser inom området ”Kyrkan i Samhället”. Vi vill genom dessa nätverk och mötesplatser på olika sätt synliggöra kyrkans och församlingars närvaro och roll i samhället, skapa kommunikation och samverkan med andra. Vara en medmänniska, stödja, dela tro och liv i människors vardag och livssituation.

Sjukhuskyrkan finns i stort sett på varje sjukhus i Sverige och vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Alla som arbetar inom sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och finns till för enskilda samtal, själavård, gudstjänster, andakter.

Totalt arbetar cirka 350 personer inom sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och sjukhuspastorerna/diakoner är i de flesta fall anställda av ett lokalt frikyrkoråd.

På det nationella planet samordnas verksamheten genom Sveriges Frikyrkosamråd.

Läs mer

Kontakt

pastor och samordnare för kyrkan i samhället
076-505 31 81