Publicerat 

Kyrka – skola

Equmeniakyrkan finns med i en mångfald av nätverk och mötesplatser inom området ”kyrkan – samhälle”. Vi vill genom dessa nätverk och mötesplatser på olika sätt synliggöra kyrkans och församlingars närvaro och roll i samhället, skapa kommunikation och samverkan med andra. Vara en medmänniska, stödja, dela tro och liv i människors vardag och livssituation.

DSC_3692_750
Läxläsning i Bifrostkyrkan. Foto: Jonathan Sverker

Många församlingar finns i nära samverkan med skolan på den lokala orten.

Skolkyrkan är ett ekumeniskt arbete och inom SKR finns en styrgrupp för programmet Kyrka Skola där Equmeniakyrkan och equmenia finns med.


De övergripande målen för programmet:

  • Samordna och utveckla kyrkornas kyrka — skola arbete
  • Ansvara för ekumeniska mötesplatser, utbildning och nätverk för kyrkornas skolarbete
  • Bevaka utbildningsområdet samt ansvara för dialog med Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen, Skolverket och Myndigheten för specialpedagogik i skolpolitiska frågor och i frågor som rör relationen kyrka — skola
  • Vara aktiva opinionsbildare i skolfrågor
  • Utveckla dialog och samarbete med företrädare för andra religioner och organisationer med intresse för skola och skolpolitiska frågor, nationellt och internationellt

Den lokala församlingen ansvarar för Kyrka-Skola arbetet lokalt.

För mer information, se här 


Kontakt

Inga Johansson
samordnare för kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505 31 81

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *