Publicerat 

Kyrka – skola

Equmeniakyrkan finns med i en mångfald av nätverk och mötesplatser inom området ”kyrka – samhälle”. Vi vill genom dessa nätverk och mötesplatser på olika sätt synliggöra kyrkans och församlingars närvaro och roll i samhället, skapa kommunikation och samverkan med andra. Vara en medmänniska, stödja, dela tro och liv i människors vardag och livssituation.

DSC_3692_750
Läxläsning i Bifrostkyrkan. Foto: Jonathan Sverker

Många församlingar finns i nära samverkan med skolan på den lokala orten. De inbjuder skolor till olika samlingar, till exempel kring Allhelgonahelgen, jul-  och påskvandringar, tar emot studiebesök av elever och lärare som vill veta mer om den kristna tron och kyrkans arbete och roll i samhället. ”Kyrka- skola”-arbetet sker ofta ekumeniskt, i samverkan med lokala församlingar.

Läs mer här

Kontakt

Inga Johansson
samordnare för kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505 31 81