Publicerat 

Kyrka – Universitet

DSC_0374_800

Equmeniakyrkan  finns med i en mångfald av nätverk och mötesplatser inom området, ”Kyrkan i Samhället”. Vi vill genom dessa nätverk och mötesplatser på olika sätt synliggöra kyrkans och församlingars närvaro och roll i samhället, skapa kommunikation och samverkan med andra. Vara en medmänniska, stödja, dela tro och liv i människors vardag och livssituation.

I Sverige finns ca 400 000 studenter på olika universitet och högskolor. Universitetskyrkan finns för både studenter och anställda.

Kyrkorna har tillsammans sedan många år tagit ansvar för att vara en aktiv samarbetspart på universitet och högskolor i Sverige

Det frikyrkliga arbetet på universitet och högskola samordnas på nationell nivå i Sveriges Frikyrkosamråds Högskolekommitté som också finns i nära samverkan med Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolefrågor.

Verksamheten syftar till:
  • att erbjuda själavård, enskilda samtal och bikt.
  • att vara en utmanande röst genom att påverka i frågor om t ex människosyn, etik, forskning, pedagogik, frågor om nationell och internationell solidaritet, fred, rättvisa och miljö.
  • att finnas med som en resurs i krisberedskap och krisbearbetning.
  • att erbjuda mötesplatser för samtal, föreläsningar, seminarier, gudstjänster, retreater, meditationer, samtals- och bibelstudiegrupper.

På många orter har Universitetskyrkan och Studenthälsan ett mycket nära samarbete, delar på lokaler och har delvis gemensam verksamhet.

Läs mer

Kontakt

Inga Johansson
Pastor och samordnare för kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505 31 81