Publicerat 

Studentpastorer

Det här är Gemensam Framtids nya webbplats som vi håller på att utveckla. Därför möter du på sina håll sidor som ännu inte är färdiga. Vi hoppas att du har förståelse för att det här är ett pågående arbete. Just därför tar vi också gärna emot dina tankar och idéer om hemsidan på webbadmin@gemensamframtid.se