Publicerat 

Migration och mångfald

Läxhjälp i församlingen

Stöd projekt för romernas situation i Rumänien

Mångfald och religionsmöten

Resurser inom migrationsområdet

EU-Migranter – Vad gör vi och hur?

Skriv och berätta om ert mångfald/migrations/och flyktingarbete! (Wordformulär)

Mångfald i församlingen – så funkar det!


Equmeniakyrkan vill tillsammans med församlingar stärka och utveckla migrations- och mångfaldsarbetet! Här finns stora utmaningar.

Flyktingströmmar från Syrien och andra delar av världen ökar. Hur kan vi som kyrka och församlingar finnas med och ge stöd till flyktingar och nyanlända?

Allt flera församlingar är mångkulturella med människor från olika delar av världen. Hur kan vi i våra församlingar och i vår kyrka ta till vara den kompetens som finns bland utrikesfödda och hur kan vi skapa goda arbettssätt och strukturer som välkomnar och inkluderar människor från andra länder?

Vi vill i Equmeniakyrkan skapa nätverk mellan församlingar, samla kompetens, synliggöra allt gott arbete som redan finns i församlingar och tillsammans utveckla migrations- och mångfaldsarbetet.

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det” (Heb 13:2).


Kontakt

Inga Johansson ansvarar för mångfaldsfrågor och migrationsfrågor. Hör gärna av er!
inga.johansson@equmeniakyrkan.se