Publicerat 

Samtalsunderlag

Håll samman och släpp loss

Samtalsunderlag för mångfald, olikheter och sammanhållning

Mångfalden är här för att stanna. Världen krymper och närheten ökar. Och med mångfalden kommer samtalet om identitet och förändring. Vilka är vi, hur möts vi över kulturella och etniska gränser? Hur kan vi hålla samman, skapa vänskap och en känsla av tillhörighet och samhörighet?

”Håll samman och släpp loss” är en uppföljning av boken Mångfald i församlingen – Så funkar det, med teman för samtal i församlingen om mångfald, olikheter och sammanhållning.
Inspirations- och utbildningsdagar för samtalsledare kommer att erbjudas under hösten 2015.

Fyra teman till samtal

”Tycker Ni om mig och får jag vara med?”
Att vara omtyckt och att tillhöra en grupp är en av de mest basala behoven hos oss människor.
Vad krävs det för att komma in i en grupp och hur ska man förstå vilka spelregler som gäller?

Vi och dom
Vi-känslan är en viktig ingrediens i en gemenskap, men hur förhåller vi oss till de andra?
Vad är fanatism, fundamentalism och nationalism?

Håll samman och släpp loss!
Vilka är vår gemenskaps viktigaste gemensamma nämnare.
Vad säger Bibeln och FNs deklaration om Mänskliga rättigheter?

”Se hur de älskar varandra”
Hur skapar vi en inkluderande kyrka och ett öppet samhälle? Kyrkan som exempel och utmaning i samhället.