Publicerat 

Mångfald och religionsmöten

Vi finns idag i ett nytt Sverige som inte längre har EN gemensam kultur utan många. Ungefär var femte svensk medborgare har utländsk bakgrund. Vårt månkulturella och mångreligiösa samhälle ställer nya utmaningar och nya frågor till oss som kyrka och församlingar.

I Equmeniakyrkan vill vi tillsammans forma en inkluderande och välkomnande kyrka och församlingar som färgas av mångfald, dialog och öppenhet för olikheter.

Genom arbetsområdet ” Mångfald och religionsmöten” vill vi särskilt stödja församlingar i mångkulturella miljöer och tillsammans utveckla strukturer och arbetsätt i mötet med människor och grupper från andra länder. Vi vill skapa nätverk mellan församlingar där erfarenhetsutbyte och fördjupning kan ske. Tillsammans utveckla former och arbetsätt för hur vi kan möta och inkludera etniska församlingar i Equmeniakyrkan.

Vi vill också främja möten med människor av annan tro än vår egen. Möten, kunskap, förståelse och samverkan är nödvändiga för att vi ska kunna bygga vänskapsrelationer och ett tryggt samhälle på den ort där vi finns.


Kontakt

Inga Johansson,
Pastor och handläggare Kyrka och samhälle
Inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505  31 81