Publicerat 

Resurser inom migrationsområdet

I Equmeniakyrkan finns en referensgrupp för migration och asylfrågor. Om ni i församlingar behöver råd och stöd kring migrationsfrågor finns möjlighet att höra av sig till gruppen. Kontakta inga.johansson@equmeniakyrkan.se. Tfn 076 -505 31 81.

 

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar finns öppen för församlingar och organisationer. Här kan ni få kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och i allt annat som rör den svenska utlänningslagstiftningen. Vi är som kyrka medlemmar i denna rådgivningsbyrå genom Sveriges frikyrkosamråd.

 

Sociala Missionen, erbjuder rådgivning och stöd i olika slag av ärenden som rör migrationsfrågor per telefon/brev eller vid personliga besök. Huvudman för Sociala missionen är församlingar inom Equmeniakyrkan i Stockholm, Uppsala och Gotlands län.

 

SKRs arbetsgrupp för migration och integration innehåller personer som sammantaget står för en mycket stor kompetens inom området. Gruppen följer utvecklingen och agerar, framför allt genom kontakt med rådgivningsbyråer och FARR (Flyktinggruppernas riksråd) och Migrationsverket och andra beslutande myndigheter. Gruppen arbetar också med politisk påverkan. Gruppen har dock inte möjlighet att engagera sig i enskilda lokala fall. Inga Johansson representerar Equmeniakyrkan i arbetsgruppen.