Publicerat 

Musik och andra kreativa uttryck

Kristen sång- och musik räknar sina rötter till Gamla testamentets psalmer med harpa och cymbaler. I Equmeniakyrkan finns ett stort och rikt musikliv. Det finns församlingskörer och musikkårer med över hundra års obruten verksamhet. De kreativa uttrycken såsom t ex dans, bild, gestaltning, sång och musik tar i anspråk alla våra sinnen, och är konsekvensen av att vi är människor skapade till Guds avbild.  Genom olika kulturformer och språk uttrycker vi oss; våra liv, vår tro och livshållning. Därför är kyrkans liv också helt beroende av dessa, såsom kroppen av blodet. Inte minst i församlingssången sjunger vi vår teologi och historia. I gemensam sång, oavsett genre, uttrycker vi vår tro och längtan. Vi undervisar och lovsjunger, sången blir vårt svar till Gud. Tillsammans bär vi budskapet om rättvisa, fred, hopp och tro.

Se filmen om Equmeniakyrkans musikliv » 


Aktuellt

 

Församlingsmusikerdygn 2015

Årets församlingsmusikerdygn gick av stapeln på Bromma Folkhögskola 18-19 september. Ett dygn för församlingsmusiker ger deltagarna en möjlighet att träffas, byta erfarenheter och knyta nya kontakter. Förutom mycket tid för fika, mat och gemenskap, fick vi oss god och pedagogiskt undervisning av olika föreläsare i teman såsom scenisk kör, ljudteknik, samt musik och teologi.

Nästa församlingsmusikerdygn blir 16-17 September 2016 så nu får vi alla, anställa musiker, idéella musiker och körsångare ladda för stor Musikfest 4-6 januari 2016.

Om du anmäler dig till musikfesten innan 1 november blir priset mer förmånligt. Är du under 25 år betalar du enbart för kost och logi.

Musikfest 2016

musikfest16

 

Ni har väl inte missat Brukssångboken 2014

Brukssångboken – 30 utvalda församlingssånger

Ur Brukssånger  ”sångboken som ständigt växer” har vi valt ut 30 sånger som passar för Gudstjänst och andra samlingar.
När du är inloggad som abonnent finns sångerna att ladda ner som nothäfte samt som ljudfiler. Alla sånger har spelats in på nytt och finns även på spotify. Läs mer om brukssånger samt Brukssångboken här.

Nytt avtal med Stim

Equmeniakyrkan har slutit nytt avtal med Stim. Läs om det här.

körbild

Med hjälp av nedanstående länkar kan du orientera dig om musik och kreativa uttryck i Equmeniakyrkan

Brukssånger
Sånger från boken ”arvet och en gemensam framtid”
Körutskick från Equmeniakyrkans sångarförbund
Kör
Dans
Blåsmusik
Anställda


Equmeniakyrkan samordnar sitt musikarbete med ungdomsförbundet equmenia.

Equmenia
Brukssånger 
Sångarförbundet
Studieförbundet Bilda
Musikkårerna