Publicerat 

Blåsmusik

Svenska Missionskyrkans Musikkårer


Svenska Missionskyrkans Musikkårer, SMM, är en intresseorganisation för blåsargrupper och musikkårer verksamma främst inom Equmeniakyrkan. SMM har ett 50-tal medlemsorkestrar, med totalt cirka 1000 musikanter.

SMM:s uppgift är att stödja och inspirera medlemskårer, musikanter och ledare i deras verksamhet. Detta sker bland annat genom kursverksamheten med välbesökta Sommarmusikskolor, hemsidan, tidningen SMM-nytt, medlemsinformation och tillgång till notbibliotek.

SMM:s hemsida