Publicerat 

Kör

Att sjunga i kör har alltid varit en viktig del av frikyrkans församlingsliv.

I Equmeniakyrkan finns körer av alla sorter och för alla olika åldrar. Många församlingar har musikverksamhet där olika körer eller barnmusik är en viktig del.

Här kan du leta efter en församling nära dig.

Körsångarna i Equmeniakyrkan är organiserade i  Equmeniakyrkans sångarförbund. (tidigare SMS/SBS, Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptisternas Sångarförbund), som arrangerar körhelger, kurser, ger ut nyhetsbrev och gör musikfester vart femte år.

Mer information om Sångarförbundet finns här