Publicerat 

Lust att leda

Har du lust att leda?

Studieförbundet Bilda gör tillsammans med SMS/SBS Sångarförbund ledarutbildningar för kör- och blåsdirigenter runt om i landet. De riktar sig både till dig som är nybörjare och till dig som är erfaren ledare. Du kanske bär på en dröm att få starta en kör? Du kanske ska ta över det blås du medverkar i? Behöver du inspiration och utbildning för att utveckla din förmåga att dirigera eller vill lära dig att spela piano eller orgel till församlingssången?

Lust att Leda ledarutbildning sträcker sig över ett läsår och utbildningens nivå samt innehåll skräddarsys efter deltagarnas förkunskaper och särskilda önskemål.

Kursplanen innehåller ämnen som

• Ledarskap & dirigentens uppgift • Tonbildning • Slagteknik • Partiturstudium • Repetitionsmetodik • Musikteori • Repertoarkännedom • Musiken i gudstjänsten

Var? Lokala kurser där du som deltagare inte ska behöva åka mer än 10 mil till din kursort. Vi söker värdförsamlingar runt om i landet där en Lust att Leda utbildning kan genomföras.

När? Utbildningen löper under ett läsår, lämpligen med start i början av höst- eller vårterminen. Undervisningen fördelas på sju tillfällen; 6 vardagskvällar samt en heldag (lördag eller söndag). Utbildningen avslutas med fördel under heldagen.

Studieupplägg 30 lektionstimmar samt ca 20 timmar för självstudier. 8-12 deltagare. En kursledare följer deltagarna under hela läsåret och fungerar som huvudlärare. Möjlighet finns att anlita instruktörer med specialkompetens.

Kostnad 1800–3000 kr/deltagare beroende på val av kursledare, instruktör samt kursmaterial. I kursavgiften ingår kurslitteratur, mat och fika. Vi vill uppmuntra församlingen att stå för kurskostnaden för den enskilde deltagaren.

Mer information Kontakta din närmaste avdelning i studieförbundet Bilda, se www.bilda.nu

Lust att leda är ett samverkansarbete mellan Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptistsamfundets Sångarförbund (SMS/SBS) samt Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.