Publicerat 

Brukssånger

ORIGINAL-FIXAD-KONTRAST_web750

Brukssånger är Equmeniakyrkans notabonnemang.

Varje år kommer 20 nya sånger, fördelade på två utskick. Sångerna ges ut som lösblad och är tänkta att följa kyrkoåret och årstiderna. Det finns sånger för gudstjänst, andakter, konfirmation, läger, kören, skolan, mm. Somliga sånger har vers och refräng, andra är korta.

Det här är också en möjlighet för den som har opublicerade sånger hemma i byrålådan att på ett enkelt sätt kunna sprida goda sånger till fler.

Dessutom är det ett försök att göra det lätt att med tillstånd och gott samvete kunna kopiera sånger. Så länge som man abonnerar på Brukssånger får man fritt kopiera sångerna till församlingens verksamhet.

Alla sånger finns med noter och ljudfil på Brukssångers hemsida, det finns också sökfunktioner för att hitta sånger för ett speciellt ändamål.