Publicerat 

Boken Arvet och en gemensam framtid

Här hittar du sånger som finns i boken »

Boken Arvet och en gemensam framtid

En ny kyrka föds. Men likt alla barn som föds så finns historien med, rötter, gener, sammanhang. Inget barn föds ur ett vakuum – inte heller en ny kyrka.

Equmeniakyrkan har börjat sin vandring. Där ingår att söka en ny identitet. Det är något som hela kyrkan behöver göra tillsammans. Det gäller den lokala församlingen, lika väl som dess individer, medlemmar och vänner. Det är vår övertygelse att i centrum för detta identitetsbygge finns gudstjänsten. Vi är en kyrka med en rik variation av gudstjänsttraditioner. Ibland skiljer innehållet – ibland formerna. Identitetsbygget behöver göras trots detta eller tack vare detta.

Den här boken vill vara ett bidrag till Equmeniakyrkans första år som ny kyrka.

Här kan du läsa mer om boken, samt om hur du själv beställer den.

Sångerna laddar du enkelt ner här!