Publicerat 

Fakturor från Sångarförbundet

En gång per år skickar Equmeniakyrkans sångarförbund (fd. SMS & SBS) faktura för församlingens regelbundna körverksamhet, utifrån de uppgifter som församlingen anger i den årliga statistikrapporten.

I Equmeniakyrkan är sången ett av de starka uttrycken för förkunnelse, gemenskap och utmaning. Vi tror att Sångarförbundet kan bidra till att föra fram ett evangelium till människor över hela jorden, ett glädjebud för de fattiga, tröst för de sörjande, upprättelse för de slagna, befrielse för de förtryckta.

Med medlemskapet visar vi solidaritet till varandra och skapar förutsättningar att mötas till musikfester, utbildning, kurser och andra arrangemang med sång i centrum. Medlemmar betalar alltid en reducerad deltagaravgift på våra arrangemang.

Fakturan avser år 2019 och siffrorna som ligger till grund för fakturan är statistikuppgifter från år 2018. Medlemskapet är frivilligt.

Sångarförbundet arbetar med att:

  • bedriva och stödja kursverksamhet.
  • anordna musikfester och musikkonferenser.
  • anordna inspirationsdagar för sångare och musiker.
  • verka för utgivning av ny musik som gagnar musiklivet i församlingarna.
  • fortbilda och inspirera anställda och/eller ideellt arbetande församlingsmusiker.
  • lyfta fram musikens betydelse i dialog med Equmeniakyrkan och dess församlingar.

Avgiften och andra anslag gör det möjligt att bedriva ovan nämnd verksamhet samt att ha en producent anställd på deltid. Vi samarbetar alltid med Studieförbundet Bilda.

Avgiften är 30 kr per vuxen och 10 kr per barn som på olika sätt medverkar i musiklivet: kör, sånggrupp, instrumentalgrupp, organist o.s.v.

Gåvor kan inbetalas till sångarförbundets bankgiro 673-7803.

Kersti Esselwall-Smårs,
Ordförande Equmeniakyrkans Sångarförbund

Marie Rindborg,
Producent Equmeniakyrkans Sångarförbund

Har du frågor kontakta Marie Rindborg
Tel: 08 580 031 06
marie.rindborg@equmeniakyrkan.se

Tillbaka till Sångarförbundet