Publicerat 

Afrika

Afrika – mänsklighetens vagga. Härifrån vandrade människan för två miljoner år sedan och skulle så småningom sprida sig över hela världen. Känner vi detta, att vi kommer till vårt ursprung, när vi kommer till Afrika? Kallar vårt DNA på oss? Tanken kan slå en när man känner den mjuka vinden på savannen, när man i byn efter mörkrets inbrott ser eldarna och människorna som sitter runt dem och samtalar, när man tack vare bristen på elektricitet på landsbygden hinner ikapp sig själv och sina tankar. Den är inte lika påtaglig i den bullriga och hårt trafikerade storstaden som också är en del av Afrika.

RK_dp_220

Mina första intryck från Republiken Kongo

I en kort film berättar Christer Daleander om hans första besök i Kongo Brazzaville. – Jag blev berörd av landet och av den kyrka som växt fram som ett resultat av missionen. Läs mer

Det är svårt – egentligen omöjligt – att på några rader ge en rättvis bild av en hel kontinent. Den bild vi får av Afrika i massmedia speglar ofta fattigdom, krig och konflikter, exotiska djur, eller folkgrupper som lever i byar, jagar och fiskar. Den bilden finns och är sann. Men det finns också en annan bild som är sann, av stora, moderna städer, växande ekonomier och yrkeskunniga människor inom olika discipliner. Det är en kontinent med oerhörda tillgångar i form av bl.a. bördig mark, skog och mineraler, men särskilt jakten på de senare har inte sällan lett till konflikter, förtryck och rovdrift.

Mitt i dessa kontraster möter vi det djupt mänskliga. Glädje och sorg, vänskap och generositet, människor som delar livet med varandra och med Gud. Sången och musiken finns överallt, inte minst i kyrkorna, som ett uttryck för allt detta.

I Afrika har sedan mycket långt tillbaka funnits en rad civilisationer i olika områden och under olika epoker. Under 1500-1700-talen hämtades slavar från Västafrika för att arbeta på plantager i Amerika. På den följde européernas kolonisering av nästan hela den afrikanska kontinenten, då de europeiska kolonialmakterna erövrade, härskade och söndrade, och sinsemellan kom överens om spelreglerna för detta.

Kyrkans historia i Afrika är inte okomplicerad. De europeiska samfunden kunde etablera sig mycket tack vare kolonialmakternas struktur. Samtidigt levde många missionärer med den afrikanska befolkningen på ett sätt som inte maktens människor gjorde. Förutom budskapet om Jesus, var hälsovård och utbildning redan från början viktiga områden för missionen. Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet startade mission i Kongo-länderna i slutet av 1800-talet. När länderna blev självständiga på 1960-talet bildades egna, nationella samfund utifrån de svenska missionerna. I Mocambique var det amerikanska metodister som startade missionen år 1890 och de första svenska missionärerna kom dit 1907. Utöver Mocambique så fanns det under första hälften av 1900-talet svenska metodistmissionärer i Angola, Zimbabwe, Algeriet och Tunisien. I Liberia som inte har varit koloniserat av Europa utan har grundats av frigivna slavar från Förenta Staterna, har utvecklingen varit annorlunda. Där bildades en nationell del av United Methodist Church (UMC) i mitten av 1800-talet och samarbetet med Sverige fördjupades under 1960-talet och framåt bl.a. genom svenska missionärer från dåvarande Metodist-Episkopalkyrkan i Sverige.

Equmeniakyrkan har idag samarbete med fem kyrkor i Afrika: UMC i Liberia, UMC i Mocambique, Église Évangelique du Congo i Republiken Kongo (Kongo Brazzaville), samt Communauté des Églises Baptistes Unies och Communauté Évangelique du Congo i Demokratiska Republiken Kongo (Kongo Kinshasa).

På Equmeniakyrkans kansli arbetar Kimy Konde och Christer Daelander som koordinatorer för Afrika. Kimy har huvudansvar för samarbetet med Kongo Kinshasa, fotbollsskolorna i och utskick av material till båda Kongo-länderna. Christer har huvudansvar för samarbetet med Kongo Brazzaville, Liberia och Mocambique, samt arbetet med hälsovård i båda Kongoländerna.

Moçambique
Liberia
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)
Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville)
Material till Kongo
Hälsa och sjukvård Kongo