Publicerat 

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Fakta om Demokratiska Republiken Kongo
Hälsa och sjukvård Kongo-Kinshasa
Missionär
Kontor och anställda
Teologisk utbildning
Socialt arbete
Utvecklingsarbete
Organisationsstöd
Material till Kongo

Vi arbetar nu kontinuerligt med att lägga upp mer information om arbetet i Demokratiska Republiken Kongo.

Läs om CEBU:s jubileum 2019 »


Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) ett land – en kontinent

Solnedgång vid Kutu, Norra Bandundu

Demokratiska Republiken Kongo (DRK) är mer att betrakta som en kontinent med ett oerhört rikt och skiftande utseende, än ett enskilt land. Kongo-Kinshasa som landet också kallas är till ytan fem gånger  så stort som Sverige. Här finns skiftande landskapstyper från savanner, högplatåer och tropikskogar till floder och träskmarker, höga bergskedjor, vulkaner och havskust. Här finns stora variationer i klimat och årstider från en landsända till en annan.  Landet genomkorsas av ekvatorn och två tidszoner. Den mäktiga Kongofloden med sina många bifloder slingrar sig som en livsnerv genom landskapet. De många kongolesiska folkgrupperna formar tillsammans en färgrik kulturell och etnisk palett som inte många andra länder kan stoltsera med. Kongo Kinshasa är de stora möjligheternas land rikt på naturtillgångar, energi och odlingsbar mark.

Under fattigdomsstrecket

Gatuvy från Kinshasa

Samtidigt som landet har en av Afrikas snabbast växande ekonomier och rika naturresurser skuggas vardagen för många kongoleser av den rådande snedfördelningen av statens intäkter. 71% av innevånarna lever under fattigdomsstrecket. Hälso- och sjukvård skulle tillsammans med undervisningsväsendet behöva få mycket större del av landets budget. Infrastrukturellt finns  mycket övrigt att önska även om en upprustning av vägnätet pågår. Landets östra delar och dess befolkning lider fortfarande svårt av den pågående konflikten där lokala krigsherrar, den reguljära armén och utländska intressen konfronteras. Speciellt svår är situationerna för kvinnorna som ständigt utsätts för våld. Om Kongo Kinshasa skulle kunna förändras till ett land med fred och god ordning funnes också kapaciteten att bli en motor för hela centrala Afrikas utveckling.

Sverige ha sedan länge haft relationer med Kongo genom missionärer, flodkaptener och militärer. Under de oroliga åren i direkt samband med frigörelsen från kolonialmakten Belgien var svenska FN-soldater på plats. FN:s dåvarande generalsekreterare Dag Hammarsköld omkom i samband med en flygolycka då han var i regionen på fredsuppdrag. Även på senare år har svensk FN-personal och polis varit verksamma i landet för att värna om fred och samhällsuppbyggnad.

Långvarig svensk mission
Missionärer från Svenska Missionsförbundet anlände till västra-Kongo 1881. Med början på 1890-talet genomförde Baptistsamfundets första missionsinsats mellan floderna Lukenie och Kasai. Svenska pingstmission har varit verksam i landets östra delar. Idag finns starka kyrkor med svenska rötter både i Nedre-Kongo, i Bandundu och i Östra Kongo.

Equmeniakyrkan fortsätter det tidigare grundlagda kyrkosamarbetet med Communauté Evangelique du Congo i provinsen Bas-Congo och med Communauté des Églises Baptistes Unies i Bandunduprovinsen.  På programmet mellan våra kyrkor står erfarenhets utbyte, samverkan i församlingsutveckling och pastorsutbildning, gemensamma insatser inom områdena, utbildning, hälsa och utvecklingsinsatser. Equmeniakyrkan har tre lokalt anställda medarbetare i Kinshasa och en missionsarbetare i Bas-Congo provinsen.