Publicerat 

Kontor och lokalanställda

Baptistsamfundet och Missionskyrkan har sedan flera år haft lokalanställd personal i Kongo Kinshasa. 2004 startade de två samfunden tillsammans med Diakonia ett gemensamt kontor i Kinshasa. Kontoret blev en källa till utbyte och inspiration för alla tre organisationerna och deras systerkyrkor respektive partnerorganisationer. Tyvärr blev kontoret ganska dyrt i drift, då det låg i centrala Kinshasa. 2011 valde därför Missionskyrkan och Baptistsamfundet att flytta till systerkyrkans gästhem Nzo Binati, som då byggdes om till kontor. Det innebar också

De anställda på kontoret i Kinshasa
Oscar, Célestin och Nsimba utanför kontoret i Kinshasa

att samfunden kom närmare sina samarbetskyrkor i landet. Kontoret ligger i området Ma Campagne, i stadsdelen Ngaliema. Diakonia valde att stanna kvar i centrala Kinshasa och det lokala samarbetet mellan Equmeniakyrkans kontor och Diakonias kontor i Kongo Kinshasa fortsätter.

Samma år som Kinshasakontoret flyttade bildade de två samfunden tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige ett gemensamt samfund, som numera heter Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan har tre lokalanställda i Kongo Kinshasa: Nsimba Mbelolo Andersson, Oscar Masakale Moke och Célestin Diangana.

Nsimba och Oscar arbetar med administration och med att hålla kontakten med de lokala kyrkorna och andra samarbetsorganisationer. De ansvarar också för handläggning och uppföljning av projekt, tar emot besök och representerar Equmeniakyrkan i landet i allmänhet. Célestin är chaufför, vilket är en viktig stödfunktion i ett land som Kongo, där vägarna är dåliga och där man ofta behöver ta särskilda hänsyn på grund av säkerhetssituationen i landet.

Kinshasakontorets besöksadress:
Avenue Colonel Mpia Nr 8-10, Nzo Binati
Ma Campagne, Commune de  Ngaliema
Kinshasa
République Démocratique du Congo

Kontaktuppgifter
Nsimba Mbelolo Andersson
Tel..: +243 970 500 570
+243 816  865 215
E-post: nsimbeland@gmail.com                                   
Skype: nsi-mbe-land

Oscar Moke Masakale
Tel.: +243 999 909 689
+243 897 277 213
E-post: oscarmokemasakale@gmail.com
Skype: Oscar.masakale

Oscar Masakale Moke
Oscar Masakale Moke
Célestin Diangana
Célestin Diangana
Nsimba Mbelolo Andersson
Nsimba Mbelolo Andersson