Publicerat 

Missionär Gunnel Jönsson

Vid Kongoflodens strand ca 35 mil från huvudstaden Kinshasa ligger Luozi där Gunnel Jönsson, lever och arbetar tillsammans med CEC (Communauté Evangélique du Congo) i Bas-Congo. Gunnel har också kontakt med CEBU (Communauté des Églises Baptistes Unies) i Bandundu provinsen.

Gunnel Jönssons huvudsakliga uppgift är knuten till evangelistskolan i Luozi, där hon undervisar och sköter största delen av administrationen och ekonomin. Hon ingår också i ledningsgruppen för CECs treåriga pastorsutbildning, som är förlagd till Luozi. Läs mer om utbildningen här.

Gunnel undervisar på STEL
Gunnel undervisar på STEL

Gunnel får ofta besök från Sverige och får då bland annat hjälpa till som tolk. Hon representerar också Equmeniakyrkan i CECs kyrkostyrelse. Gunnels arbetsperiod Kongo löper ut i juli 2015.

Sedan 2010 har Equmeniakyrkan enbart haft en missionär i Kongo Kinshasa. Behovet att ha missionärer i DRK är stort. Både CEC och CEBU efterfrågar missionärer. De områden som kyrkorna vill ha missionärer till är bland annat inom evangelisation, ekonomi och sjukvård.

Vill du veta mer om möjligheten att åka ut som missionär i Kongo Kinshasa ta då kontakt med Kimy Konde.