Publicerat 

Hälsa och sjukvård

Kompisar-1Befolkningen i de två Kongoländerna hör till världens fattigaste och minst utvecklade. I den rankning som görs av UNDP, United Nations Development Programme, hamnar Kongo Brazzaville på plats 142 och Kongo Kinshasa på plats 186, allra sist.

Equmeniakyrkan har en lång tradition av samarbete med Kongoländerna genom olika former av missionsinsatser och närvaro av missionärer, men också genom att kongoleser besöker Sverige.

Situationen i de båda länderna gör det svårt för många att klara sig utan Equmeniakyrkans stöd. Och vårt arbete är inte klart, så länge som kvinnor dör i förlossningsarbetet, barn dör innan de blir 1 år, det inte finns vaccin med mera.

Här kommer du kunna läsa mer om hälsovårdsarbetet inom de tre kyrkor som Equmeniakyrkan samarbetar med.

Se mer information i vår folder>>