Publicerat 

Hälsa och sjukvård i Kongo Kinshasa

Kongo Kinshasa
Detta stora land, fem gånger större än Sverige till ytan, med ca 67 miljoner invånare är ett land rikt på naturtillgångar. Trots detta är befolkningen världens fattigaste.

Kongo-Kinshasa

För att garantera en hälsovård på basnivå, så att smitta av olika slag inte sprids utanför landets gränser och dödlighetstalen inte blir för höga, är landet i dag i behov av stöd utifrån. Landets regering avsätter inte tillräckligt med medel för att en god hälsovård skall erbjudas folket. Idag kommer stöd från olika organisationer och länder; Världsbanken, UNICEF, Sverige, England, Belgien m.fl. Staten har sedan början av 80-talet planerat och organiserat hälsovården bra, men det saknas alltså medel för att bedriva vården. Det finns ändå väl fungerande statliga hälsovårdsenheter i landet.

Statens organisation av hälsovården
Hälsoministeriet i Kinshasa ansvarar för hälsovården i landet. Det finns en hälsovårdsminister och dessutom finns ansvariga läkare för varje region. Hälsoministern samarbetar med internationella organisationer, som delvis finansierar insatserna i landet. Dessutom finns det enheter som ansvarar för bekämpning av Lepra, Tuberkulos, Sömnsjuka, HIV, Malaria, för vaccinationsprogram och andra av de belastande sjukdomar som finns i landet. Varje sådan enhet har utsett en ansvarig läkare för varje region. Dessa specialenheter får bidrag och stöd från internationella organisationer och missioner för sin verksamhet. Hälsovården blir på detta sätt specialinriktad och det finns naturligtvis risker att varje enhet och läkare arbetar enbart med ”sin sjukdom” och ingen har helhetsansvaret för människornas hälsa. Läs mer om statens hälsovårdsarbete.

Equmeniakyrkans kontakter
Våra kontakter är främst i relation till de två kyrkor som Equmeniakyrkan har samarbete med; CEBU i Mai Ndombe (Norra Bandundu) och CEC i Nedre Kongo. I Mai Ndombe distriktet har CEBU ett större samarbete med de statliga hälsovårdsenheterna i området än vad CEC har i Nedre Kongo. Det har också bildats en NGO, ODDM; som fyller en stor funktion i området. Karta över Kongo Kinshasa Kongokartahel

Inongo koordinationen – Arbetsgrupp för hela Mai Ndombe
1989 fick en svensk missionär, från den nationellt Lepra ansvarige läkaren, ansvaret för Lepra och Tuberkulos arbetet i Mai Ndombe distriktet, med bas i Inongo. I övriga delar av Kongo fanns redan då ett välfungerande arbete för bekämpning av dessa två sjukdomar, men först nu startade arbetet i Mai Ndombe. Arbetet utformades, främst med stöd från Läkarmissionen. Den svenske läkaren ersattes av en kongolesisk läkare och arbetet sker fortfarande med stöd från just Läkarmissionen och även en belgisk organisation. Detta arbete berör hela Mai Ndombe området och har också inneburit arbete riktat mot andra sjukdomar. Läs mer om Inongo koordinationen.