Publicerat 

Bagata Stad

Staden Bagata är administrativ huvudort i området Bagata, som ingår i Kwilu distriktet i Bandunduprovinsen. Detta område ligger alltså söder om Mai Ndombe distriktet. Staden Bagata ligger mellan floderna Kasai och Kwilu.

I Bagata stad driver den lokala CEBU församlingen en sjukstuga som har karaktären av hälsocenter. Utanför centrum av staden finns också två mindre enheter, de är s.k. hälsoposter, där det erbjuds en mycket enkel sjukvård. Det finns ett statligt sjukhus i Bagata stad och det sjukhuset har en mera utbyggd verksamhet.

Hälsocenter; Bagata stad

Hälsoposter; Moaka och Luono