Publicerat 

Bandundu stad

Bandundu stad är huvudort i provinsen. CEBU har två församlingar här.

Bandundustad

Bild: Bandundu från ovan.

Det finns ett stort statligt sjukhus som idag saknar många resurser. Kyrkans sjukstuga är uppskattad av församlingens medlemmar och har idag 35 sjukvårdare anställda, varav hälften med den högre utbildningsnivån.

Hälsocenter; Bandundu stad