Publicerat 

Bokoro

Bokoro

CEBU enheterna i denna zon fick ett ökat ansvar efter schismen mellan Bosobe och Semendua 1991. Fram till dess bedömdes Bosobesjukhuset vara det bästa i hela området, men efter 1991, har det sjukhusets kvalité försämrats. Bokoro sjukhuset blev nu det stora sjukhuset och Semendua fick ett ökat antal patienter.

Bokorosammanträdever300Bokorovy300
Vid besök av Agneta, sammanträde med ansvariga för Bokoro hälsozon.Vy över Bokoro, Sjukhuset ligger intill den katolska missionen.

Sjukhus; Semendua (Detta sjukhus är egentligen inte ett sjukhus, utan ett Referens center, men har uppgraderats av befolkning och kyrka).

 

Semendua paviljpng-1Semendua sjuksal-1
VårdpaviljongSjuksal
Semendua bm arbetsbord-1Semendua opsal-1
Barnmorskans arbetsbordOperationssal med trasig lampa
Semendua lab-1Semendua säng-1
LaboratorietVårdsal

 

Sjukhus; Duma (För detta sjukhus gäller samma förhållanden som för Semenduasjukhuset). Detta sjukhus byggdes med Sidamedel och var mycket välutrustat då det invigdes. Då det har varit svårt att få läkare att stanna där, har det aldrig fått stor betydelse i området.

Medicin & Kirurgicenter; Yassa, Ikoko.

Hälsocenter; Semendua, Duma.

Dessutom finns inom denna zon 2 hälsoposter, som inte är välfungerande, men där det finns ett litet urval av mediciner: Tolo och Ilomonkita

Bokorozonens huvudkontor finns i Bokoro, vid Lukeniefloden, där ett välutrustat sjukhus med gott rykte finns.