Publicerat 

Bosobe

Missionsstationen Bosobe, tidigare Boshwe, var under en lång tid ett av två välfungerande sjukhus i Mai Ndombe distriktet. På 50 talet kom den förste svenske läkaren till sjukhuset och verksamheten byggdes ut. På 70-talet kom flera svenska läkare, barnläkare, kirurger, ortopeder och urologer. I början av 80-talet kom den förste zairiske läkaren till Bosobe och han stannade några år, innan han flyttade till Bokoro sjukhuset. På 80-talet fanns också två indiska läkare i tjänst, båda kirurger och de kom från SB:s samarbetspartner i Indien.

BosobeBB
Bosobe BB, byggnaden är finansierad av belgiska staten på 50-talet.
BosobeOPsal
Bosobe Opsal: Operationshuset är byggt med Sida medel, 80-talet.
BosobeVäntsal
Bosobe Väntsal: Patienter i väntan på läkare eller sjukvårdare.

Då fanns flera paviljonger, uppbyggda med Sida medel: allmän medicin, pediatri, allmän kirurgi, operationsenheten, tuberkulospaviljong, och en sjukvårdarskola, som fungerade väl. P.g.a. konflikter inom kyrkan flyttade flera av sjukvårdarna från Bosobe och även missionärer omplacerades. Detta hände 1991. Därefter har inte CEBU haft någon verksamhet på Bosobe. Den hjälp som kanaliseras via ODDM och Lepra/TBC koordinationen i Inongo går till hela distriktet och även Bosobe får del av hjälpen.

Inom Bosobe hälsozon, driver CEBU ett hälsocenter, Mbien, och tre hälsoposter.