Publicerat 

Inongo

Inongo är centralort i Mai Ndombe distriktet. Där finns de statliga tjänstemännen, domstol, militär förläggning, skolor som drivs av både staten, katoliker och protestanter. Det finns flera protestantiska församlingar i staden och CEBU församlingen är en av flera.

Inongoväntandepat
I väntan på läkaren sitter patienter med anhöriga utanför sjukhuset.
Inongoförfallenpav
 Sjukhuset i Inongo är delvis förfallet, som denna paviljong.

I Inongo finns ett stort sjukhus, som byggdes redan på belgarnas tid, innan 1960, och är idag delvis förfallet. Under president Mobutus tid renoverades vissa av paviljongerna och är i relativt gott skick idag. Här finns också de statliga tjänstemän som administrerar hälsovården i distriktet. CEBU:s församling i Inongo har sedan ett tjugotal år tillbaka en liten sjukstuga, på kyrkans område, med en sjukvårdare i tjänst. Denna verksamhet är förhållandevis liten, och fyller främst en roll som första sjukvårdsinstans för församlingens medlemmar. De remitteras därefter vidare till sjukhuset, där det finns flera läkare i tjänst.