Publicerat 

Kinshasa

Kinshasa, huvudstaden

I området Kikimi finns:
Hälsocenter; Kingasani, denna enhet fungerar inte väl, trots upprepade försök. Befolkningen är mycket fattig och det finns andra sjukvårdsenheter som lockar mera.

I området Masina finns:
Hälsocenter; Masina. Detta center, liksom Kingasani, byggdes och utrustades med Sida medel. Masina har fungerat bättre än Kingasani, men båda har ekonomiska svårigheter. Det är också svårt för CEBU:s chefsläkare att övervaka verksamheten i Kinshasa, eftersom han är baserad på Semendua.

Masinanyfödd
Ett nyfött barn på Masinas BB med sin mor.
Masinavattenreserv
Regnvatten samlas i tanken, för att förse hälsocentret med vatten.