Publicerat 

Mimia

Mimia

Mimia hälsozon är tillsammans med Oshwe hälsozon, de mest svårtillgängliga i området. Att det finns flera hälsoposter i denna zon beror på att avstånden är så långa och att det är svårt för människorna att ta sig till hälsocenter och sjukhus.

Sjukhus; Mimia. Sjukhuset konstruerades med Sida medel och invigdes 1978. Det har därefter reparerats vid 2 tillfällen, båda gångerna med finansiering via baptisterna i Finland och Finnida. Ett litet flygfält är upphugget i regnskogen, och detta kräver ständigt underhåll för att tillåta MAF planen att landa och lyfta.

Nu lyser hela sjukhuset på Mimia!
installation solpanel 460
Installationen av solpaneler till sjukhuset Mimia, gjordes under perioden 26 juni till 1 juli 2015. Materialet kom med flyg (Kinshasa till Inongo), båt (båt på Lokoro floden från Inongo till Lokolama) och skottkärra till Mimia. Den sista etappen, från Lokolama till Mima, var kanske den mest dramatiska; ingen farbar väg och inga bilar tillgängliga, resulterade i att transporten fick ske med skottkärra! kvinnor vaktar460
Då båten lagt till vid Lokolamas strand, var sjukhusets barnmorska och kassör på plats, för att vakta materialet! Två kvinnor med mod och vilja att göra ett gott arbete! Då arbetet var avslutat häpnade alla i Mimia! Så ljust har det inte varit på många år, ja inte sen de svenska läkarna lämnade Mimia!

Nu ser alla fram emot bättre arbetsförhållanden och bättre operationsresultat, inklusive förlossningsvård och kejsarsnitt!

 

 

Mimia-sjukstugan-från-50-talet-1-300x207Mimia_sjukhuset_v2-1
Gamla hälsocentretNya sjukhuset
Mimia lab-1

Laboratoriet

 

 

 

Installation lamphållare300
Installation ny lampa

Medicin & Kirurgicenter; Ipope. Denna plats ligger ca 6 mil öster om Mimia, men vägen är knappt farbar, det går att ta sig fram med cykel och motorcykel. Det finns ett flygfält, som inte kräver så mycket underhåll, eftersom det ligger på savannen.

Medicin & Kirurgicenter; Bisenge. Denna plats ligger ca 10 mil norr om Mimia och är mycket svårtillgänglig. Utrustningen är enkel.

Hälsocenter; Bonkonko, Mantantale, Yanzale. Dessa tre hälsocenter ligger norr om Mimia och främst Yanzale är svårtillgängligt.

Hälsocenter; Lokolama II. Denna by ligger utmed Lokoro floden västerut i riktning mot Inongo.

I Mimia hälsozon finns tre hälsoposter; BomboleEkombe och Waya, som alla ligger mycket isolerade och svårtillgängliga.