Publicerat 

Oshwe

Denna hälsozon är mycket svårtillgänglig och det är möjligt endast via Lukenie floden att ta sig dit.

Under belgarnas tid var sjukhuset i Oshwe ett välfungerande sjukhus med många paviljonger, sjukvårdarskola och flera belgiska läkare i tjänst. Även svenska barnmorskor, utsända av Svenska Baptistsamfundet, tjänstgjorde här under denna tid. Idag drivs sjukhuset helt av staten.

Den katolska kyrkan i Mai Ndombe har i perioder kunnat finansiera olika utvecklingsprojekt, bl.a. inom hälsovårdssektorn. För några år sedan skänkte den katolska kyrkan medel till sjukhuset i Oshwe, som därigenom fick möjlighet att restaurera några paviljonger, en av dem ses på bilden nedan.

I Oshwe hälsozon driver CEBU idag två hälsocenter utanför staden Oshwe, i Bongimba och Yuki. CEBU har också tidvis drivit en liten hälsopost på CEBU kyrkans tomt inne i staden, och den fungerar idag som ett hälsocenter.

OshweNyrustadpav
En av sjukhuspaviljongerna har restaurerats med en gåva från katolska kyrkan.
Oshwetrpmaterialsjukhus
Transporten av materialet till sjukhusrepararationen gick på floden Lukenie med båten Totaka, som ägs av katolska kyrkan i Mai Ndombe.