Publicerat 

CEC:s hälsovårdsarbete

Det Evangeliska Samfundets (CEC:s) hälsovårdsdepartement, bildades 1991 sedan kyrkans hälsovård byggts ut, bland annat genom projekt tillsammans med dåvarande Svenska Missionsförbundet och Sida. Departementet som i dagligt tal kallas DOM Département des Oevres Médicales de la CEC) är också genom CEC anslutet till Kristi Kyrka Kongos (ECC:s) hälsovårdsavdelning.

SmaÌŠflickor Inkouele-1

Huvudkontoret är beläget vid kyrkans centrum i Luozi men kontor finns också i Kinshasa och Matadi (som är provinsen Nedre Kongos huvudstad).

DOM har verksamhet i 7 av Kongo Kinshasas 515 zoner, framför allt i Luozi-territoriet som omfattar Luozi, Kibunzi och Mangembo hälsozoner men även Kisantu och i Kinshasa Ozone och Ndjili hälsozoner och slutligen i Matadi Nzanza hälsozon.

DOM administrerar 2 referenssjukhus, Luozi och Kibunzi, i den tredje zonen är det katolska sjukhuset Mangembo referenssjukhus. Dessutom finns 6 referenshälsocentra: Kingoyi, Kinkenge, Sundi Lutete, Mahana, Nkundi och Sundi Mamba. Alla dessa strukturer är inordnade i statens organisation. Detta innebär vissa fördelar för personalen men stödet till verksamheten från staten är relativt ringa. Dessutom finns evangeliska hälsocentra i Luyindo, Mbakani och Baobabs. Flera av dessa är i själva verket små sjukhus med läkare. Vid de 36 hälsocentra/hälsoposterna, som är enklare mottagningar finns däremot ingen läkare men däremot sjuksköterska.

Totalt är 14 läkare, 206 sjuksköterskor, 14 övrig medicinsk personal och 102 övriga anställda i DOM, totalt 336 personer.

Statens insatser rör huvudsakligen den preventiva hälsovården i form av vaccinationskampanjerna där de stora internationella organisationerna, ex WHO, FNUAP, UNICEF och Global Fund verkar genom statens strukturer

Ett annat område är olika former av vidareutbildningar där också ofta NGO:s ligger bakom.

Tilldelning av utrustning sker mest i propagandasyfte inför kommande val.

För att exemplifiera kan inkomsterna för Luozi sjukhus 2010 nämnas. Då uppgick patientavgifter till 7119 USD och stödet från staten till 1060 USD.

Den ekonomiska situationen för sjukvårdsenheterna är mycket besvärlig då man har svårt att kräva in patientavgifter från fattiga och från myndighetspersoner som inte vill göra rätt för sig. Detta innebär att man ofta får välja om pengarna ska satsas i nya medicininköp eller till löner för personalen. Pengar till utveckling av verksamheten, utbildning, inköp av utrustning och renovering saknas ofta helt. Det stöd som kommit från Svenska Missionskyrkan har kunnat täcka hälsovårdsdepartementets kanslis driftkostnader.

Karta över BasCongoALBkarta1