Publicerat 

Baobabs

Centret, som ligger i Matadi, är mer än 25 år gammalt. De tre byggnaderna är små och hopträngda, en för vardera vård, BB och mottagning + laboratorium. Salarna är dåligt byggda och utan ventilation, de uppfyller inte normen för sjukhus. Män och kvinnor ligger på samma vårdsal. Man har därför sett en nedgång i verksamheten sedan 2009 då en av läkarna på kliniken öppnade egen verksamhet. Sedan dess har flera nyare centra med bättre standard vuxit upp i närheten. Antalet inlagda, antalet operationer och besök på mottagningen har alltså minskat, förlossningarna däremot ökat. Man är dock frikostig med att remittera vidare vid tendens till komplikation.

Transportmöjligheter
Vidaretransport sker i taxi.

Vårdstatistik 2010
Man har 34 vårdplatser. Under året var 210 patienter inlagda och 95 större operationer gjordes. I öppenvården var det 501 besök. Man förlöste 341 kvinnor, varav 22 med kejsarsnitt, 1 mamma avled.
Personal 1 läkare, 16 barnmorskor och sjuksköterskor (överbemanning!), 1 laboratorieassistent, 7 administrativ och annan personal.

Vatten
Kommunalt.

Elektricitet
Nätförsörjning men ofta strömavbrott. Saknar elaggregat och solpaneler utan hänvisas då till fotogenlampa.

Utrustning
Laboratoriet är inte välutrustat. Ultraljudsapparat finns men vaginalprob saknas.

Förbränningsugn
Används.

Prioriterade behov
Utbyte av träsängar, på lång sikt stöd till ombyggnad och tillbyggnad.