Publicerat 

IME

Institute Médical Evangélique

Allmänt
DSC_1874_Entré IMEDetta stora regionsjukhus ligger i Kimpese utmed vägen/järnvägen halvvägs mellan Kinshasa och Matadi. Det grundades 1951 av 6 olika missionssällskap, bland dessa Svenska Missionsförbundet, bland de övriga kan nämnas engelska och amerikanska baptister. Numera ägs det av de 6 systerkyrkorna i Kongo. Det stöds också av internationella NGO:s. Institutet är stort med över 100 olika byggnader. Man har eget flygfält. I entrén möts patienterna av hälsningen ”Nzambi i Zola”, Gud är kärlek.

Institutet är organiserat i 4 departement

 • Sjukhuset
 • Undervisningsavdelningen
 • Läkemedelsframställning 
 • Administration och ekonomi.

Kirurgkliniken IME-1Sjukhuset är den största enheten med 360 vårdplatser och 285 anställda. Här finns stora fritt liggande kliniker inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård med förlossningar och barnmedicin. Dessutom finns enheter inom ögonsjukvård, lepra- och hudsjukvårdvård samt tandkirurgi. Här finns också stödfunktioner som patologilaboratorium med specialist, nutritionsverksamhet, sjukgymnastik, ortopedisk verkstad, apotek, steriliseringsavdelning, och tvätteri. Man har också en sjukhuskyrka. 15 läkare, 96 sjuksköterskor och 16 laboratorieassistenter, liksom sjukgymnaster, dietist, röntgentekniker, apotekstekniker, sjukhuspastor med flera. Patienternas mat lagas dock av anhöriga.
DSC_1865_Besök på ortopedavdSjukhuset är det största i provinsen Nedre Kongo och landets största protestantiska sjukhus. Det fungerar som regionsjukhus.
I genomsnitt har man 5500 inläggningar och 1700 större operationer/år. Till mottagningarna kommer 15000 besök. Man har C:a 800 förlossningar/år.

Undervisningsavdelningen driver sjuksköterskeutbildning på olika nivåer och utbildning av laboratorieassistenter och farmaceuter. Man har också vidareutbildning för läkare.

DSC_1848_BB IMELäkemedelsframställningen har drivits som en stor satsning från svensk sida, men verksamheten ligger tyvärr nere på grund av konkurrensförhållanden och bristande efterfrågan.

Avdelningen för administration och ekonomi har förståeligt en omfattande verksamhet. Verksamheten dras också med stora problem som bottnar i:

 • DSC_1827_Sjukhuskyrkan IMEÄgarfrågan
  Kyrkornas roll som ägare och styrelse för verksamheten. Detta innebär att otillräcklig kunskap om sjukhusadministration och ekonomisk styrning. Med många ägare blir det också ett minskat engagemang till förmån för den egna verksamheten.
 • Arrendefrågan
  Marken ägs av 2 klaner som får fri sjukvård som ersättning för arrende. Med tiden har detta kommit att få allt större betydelse för sjukhusets ekonomi.
 • _Matlagning på IMEStatens roll
  Det finns anledning för staten att ta ett större ansvar för sjukhuset eftersom fortsatt drift ligger i staten intresse. Sjukhusets negativa ekonomi leder till bristande underhåll som på sikt äventyrar hela driften. Statens anställda i form av polis och militär har ej betalat sina patientavgifter. Fri el och fritt vatten är en rimlig förmån som andra sjukhus fått del av.

En dialog mellan inblandade parter är en förutsättning för fortsatt långsiktig planering och drift. Från Equmeniakyrkans sida görs ansträngningar för att få igång sådana samtal.