Publicerat 

Kingoyi

Kingoyi Mottagn och medicinavd 600

Missionsstationen anlades år 1900 och sjukvård bedrevs tidigt. Kingoyi ligger avlägset vid gränsen mot Kongo Brazzaville med vägar som periodvis knappt är farbara med bil. Man har tidigare haft en flygplats men den används som inte längre. Det isolerade läget och transportsvårigheterna kan delvis förklara den höga mödradödlighet man sett de senaste åren. Personalen bedöms kompetent.

Transportmöjligheter
Det finns en 16 år gammal ambulans som oftast inte fungerar. Till Nkundi är det 66 km med 1,5 – 2 timmars transporttid, till Luozi ytterligare 55 km, vilket kan ta ytterligare 90 minuter. Det finns ett stort önskemål om en ny ambulans, för att hämta gamla sjuka och förlossningspatienter i byarna.

Vårdstatistik 2010
Man har 76 vårdplatser. Under året var 181 patienter inlagda och 144 större operationer utfördes. I Kingoyi BB 220öppenvården hade man 1666 besök. Antalet förlossningar var 94 varav 24 kejsarsnitt, en mamma dog.

Personal
1 läkare, 12 barnmorskor och sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 10 administrativ och övrig personal.

Vatten
Man har en regnvattencistern i gott skick som räcker även under torrtiden.Kingoyi vattenreservoir 220

Elektricitet
Man har en fungerande elgenerator.

Utrustning
Personalen är kvalificerad men laboratoriet behöver rustas upp. Man behöver et nytt kylskåp för förvaring av reagens. Laboratorium, specialutrustningar, m.m.

Förbränningsugn
Används.

Kingoyis ambulans 600

Prioriterade behov
En ambulans och en ultraljudsapparat. Utbildning av barnmorskor.