Publicerat 

Kinkenge

 

Missionsstationen Kinkenge grundlades av Svenska Missionsförbundet 1897 och här har länge bedrivits sjukvård. På senare tid har antalet operationer och öppenvårdsbesök minskat p.g.a. lokal konkurrens medan förlossningarna ökat. BB är nämligen bättre utrustat än konkurrentens. En renovering gjordes 2008-09 med målning, nya toaletter, nya sängar och madrasser.

 

kinkenge 1 600

 

Transportmöjligheter
Centret ligger lite utanför allfarvägen och det är svårt att transportera patienter vidare till Luozi. Ambulansen är relativt gammal och fungerar inte längre. Det blir dyrt att rekvirera ambulans från Luozi dit avståndet är 10 mil. Med bra väg tar detta 2,5 – 3 timmar.

kinkenge 5 600

Vårdstatistik 2010
Man har 60 vårdplatser. Under året var1491 patienter inlagda och 142 större operationer utfördes. I öppenvården var det 388 besök. Det förlöstes 198 kvinnor, varav 30 med kejsarsnitt. Två mammor avled.

Kinkenge_prov_400

Personal
1 läkare, 14 barnmorskor och sjuksköterskor, 4 administrativ personal och annan personal.

kinkenge 2 600

Vatten
Man har en regnvattencistern som används av alla och vattnet räcker inte. Det finns en källa som ligger 30 minuters väg bort i för gamla och sjuka besvärlig terräng. Därför skulle man behöva bygga ytterligare 1 – 2 cisterner.

 

Elektricitet
Elgeneratorn har varit ur funktion en längre tid. Till operation, förlossning och laboratorium har man solcellsdrift. I övrigt används fotogenlampor.kinkenge 3 600

Utrustning
Laboratoriets standard är låg och behöver höjas. Röntgen och ultraljud saknas.

Förbränningsugn
Finns

Prioriterade behov
Man skulle behöva en ambulans igen och behöver även en ultraljudsapparat