Publicerat 

Luozi

Allmänt
Sjukhuset är beläget endast någon kilometer från CEC-kyrkans administrativa centrum och är regionsjukhus för Luozi-zonen i Bas Congo. Det är från början ett statligt sjukhus och ingår i den statens sjukvårdsorganisation men det administrativa ansvaret har överlämnats till CEC.
Depån LuoziUpprustning av sjukhuset har sedan skett genom dåvarande Svenska Missionsförbundet och Sida. Staten har relativt nyligen granskat sjukhuset och bedömt verksamheten vara av god kvalitet. Bredvid sjukhuset ligger den depå som tar emot medicinska instrument, förbandsmateriel och babykläder. Bredvid sjukhuset ligger den depå som tar emot medicinska instrument, förbandsmaterial och babykläder.

Transportmöjligheter
DSC_0757_Färjan vid LuoziAmbulans finns. Till det stora referenssjukhuset IME i Kimpese är det c:a 20 mil inkluderande en färjetransport över Kongofloden. Möjlighet till flygtransport med MAF finns också.

Vårdstatistik 2010
Antalet inlagda patienter var 1907 och 397 större kirurgiska ingrepp utfördes. Antalet mottagningsbesök var 2305. Man hade 206 förlossningar varav 64 var kejsarsnitt (31,1%), 1 mamma dog. Under oktober 2011 var det 30 förlossningar, varav 9 gick till kejsarsnitt, en med brusten livmoder. Hälften av befolkningen är under 18 år och den sexuella debuten sker tidigt. Detta bidrar till den höga frekvensen kejsarsnitt. Sex av mammorna (20%) var under 14 år och samtidigt vårdades 5 flickor för komplikationer till illegal abort.

Byggnader
DSC_0806_Nyrenoverat BB på LuoziMan har 119 vårdplatser fördelat på medicin, kirurgi och BB, barnsjukvård. Dessutom har man mottagningsverksamhet. BB är renoverat med nya sängar (se bild) K2 men i övrigt finns renoveringsbehov. Laboratorium, röntgen och ultraljud finns också. Det finns även ett litet kapell men sjukhuspastorstjänsten är indragen.

Personal
2 läkare, 24 barnmorskor och sjuksköterskor, 3 övrig medicinsk personal och 16 administrativ och annan personal. Man tar emot elever vid sjuksköterskeskolan för praktik.

Vatten
Det kommunala vattnet är drickbart, behandlat i vattenverket.

Elförsörjning
Man har flera elaggregat men problem att få diesel till driften. Man har även solpaneler men batterierna är mycket dåliga.

Utrustning
Laboratoriet är i stort sett välfungerande med kunnig personal som också undervisar på sjuksköterskeskolan. Blodbanken fungerar med solceller som driver kylskåpen. Man har CD4-räknare för HIV-behandlingen. Biokemiska analyser är dock ett problem i hela territoriet. Man skulle behöva en elektrofotometer.
Röntgenapparaten, som på man på 90-talet samlade in pengar till i Sverige, är välfungerande och det går att få fram röntgenfilm. Man har köpt en ultraljudsapparat för projektpengar från Sverige men saknar en vaginal transducer.

Läkemedel
Generellt finns ett problem att få in pengar för att köpa läkemedel eftersom många patienter inte kan betala för sin vård och inkomster måste räcka även till löner och om möjlgt också till underhåll mm. En belgisk NGO bidrar till läkemedelsförsörjningen i zonen men fördelningen är ojämn.

Ambulans
Ja

Förbränningsugn
2 fungerande

Prioriterade behov
Renovering av innertak och målning av medicin- och kirurgiavdelningarna.