Publicerat 

Luyindo

DSC_0690_Luyindo, innergårdenSjukhuset kommer nu efter utbyggnad och inspektion av bland annat WHO och Unicef att nu uppgraderas till statligt referenssjukhus för stadsdelen Ozone i Kinshasa, Det ligger på församlingens tomt tillsammans med kyrka och skola och byggdes 1988. Genom stöd från WHO har man nu kunnat bygga två nya operationssalar, ett IVA-rum, ett akutrum och ett nytt laboratorium. Dessutom byggs en röntgenavdelning in i verksamheten. Denna sköts av en lokal entreprenör. Det vore önskvärt att i framtiden kunna knyta specialister till sig t.ex. ögonläkare och hudläkare. Man önskar även att förlossningsavdelningen skulle ledas av en specialist.

DSC_1594_Ambulansen2 Luyindo

Transportmöjligheter
En 21 år gammal ambulans finns, fortfarande brukbar men kräver ofta reparationer. ”Den kostar mer än den smakar”.  Ambulansen används främst för vidaretransport av svåra fall till universitetssjukhuset. Man hade nyligen en mamma som avled i efterblödningar då ambulansen var trasig.

Vårdstatistik 2010
Man har 66 vårdplatser, huvudsakligen BB-platser. Man hade 1270 inläggningar och 352 större operationer. I öppenvården var det 1451 besök. Under året hade man 2046 förlossningar varav 23 kejsarsnitt, 2 mammor avled.

Personal
Mor och barn BB Luyindo-12 läkare, dessutom har olika specialister mottagning ibland. 27 barnmorskor och sjuksköterskor, 3 laboratorieassistenter, och 10 administratörer och 10 övrig personal.

Vatten
Kommunalt vatten, avbrott i försörjningen sker relativt sällan. Har egen brunn, men detta vatten är inte drickbart.

Elektricitet
Nätförsörjning men det lokala elbolaget har problem med driften. Man har fått en stor elgenerator från Sverige men den drar förstås mycket bränsle. Helst skulle man vilja ha fler solpaneler, idag har man 2, behovet är 5, till dessa två har man 4 batterier, skulle behöva 12 med 5 paneler.

Utrustning
Nuvarande laboratoriet är förhållandevis enkelt och når inte upp till den nivå som föreskrivs för referenssjukhus. Det saknas resurser för biokemi och bakteriologi, Konfirmerande HIV-test görs inte heller.
En ultraljudsapparat Har nyligen skänkts av mödrahälsovården i Göteborg. Röntgen byggs nu ut, se ovan.

Förbränningsugn
Ej längre duglig.

Prioriterade behov
Att få möjlighet att bygga ut specialistmottagningar. Att få möjlighet att köpa en bättre begagnad ambulans.