Publicerat 

Mahana

Detta lilla centrum har sista åren haft kraftigt sjunkande besökssiffror med undantag för förlossningar som istället ökat kraftigt. Är inte längre ett referenscentrum och läkarbemanningen motiveras endast av att det ligger så avsides och alltså har ett stort geografiskt upptagningsområde med en stor befolkning. P.g.a. närheten till Kongo Brazzaville får man också en del patienter därifrån. Centret inryms i ett enda hus, som är i behov av renovering. Man har totalt 23 vårdplatser varav 4 BB-platser och 4 barnplatser. Man har endast träsängar i mycket dåligt skick.

Transportmöjligheter
Det finns inte bilväg fram utan patienter får bäras vidare till Sundi Lutete dit det är 18 km dålig väg, detta tar 3-4 timmar.

Vårdstatistik 2010
Man hade 188 inläggningar under året och 24 större operationer utfördes. På mottagningen hade man 298 besök. Antalet förlösta kvinnor var 119 varav 18 med kejsarsnitt, 1 mamma avled.

Personal
1 läkare som endast kommer för konsultationer (motorcykel), 1 barnmorska, 5 sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 1 administratör.

Vatten
Regnvattencistern saknas men källa med dricksvatten finns nära.

Elektricitet
Vare sig elgenerator eller solpaneler finns. Man är hänvisad till fotogenlampor.

Utrustning
Laboratoriet i mycket dåligt skick, saknar det mesta.

Läkemedel
Säker distribution.

Förbränningsugn
Saknas.

Prioriterade behov
Att få en regelbunden läkarkonsultation från Sundi Lutete som också kunde åka runt på hembesök.