Publicerat 

Mbakani

Ndjilikliniken Kinshasa-1Centret ligger i Kinshasa på Ndjiliförsamlingens tomt på vägen ut mot flygplatsen och utgörs av en enda lång 1-våningslänga som byggdes för över 20 år sedan. K5 Man har inte renoverat och är dessutom mycket trångbodda. I de små rummen med det låga taket är det ofta mycket varmt och svårt att hålla god hygien. Det finns nu planer på en utvidgning i form av breddning av byggnaden och dessutom utlokalisering av mödra- och barnavård till separata byggnader på samma tomt, denna del har redan påbörjats.

Ndjili sjukhus-1

Transportmöjligheter
Man använder taxi för att skicka komplicerade fall vidare.

Vårdstatistik 2010
Man har 17 vårdplatser i 2 rum + 1 BB-sal. Under året var 174 patienter inlagda och 49 större operationer utfördes. På mottagningen var det 307 besök. Man hade 755 förlossningar varav 217 kejsarsnitt, 1 mamma avled.

Personal
Doktorn på Ndjili-11 läkare , 4 barnmorskor och 6 sjuksköterskor, 2 övrig medicinsk personal och 10 administrativ och övrig personal.

Vatten
Kommunalt

Elektricitet
Nätförsörjning, ofta strömavbrott, har också en liten dieseldrivet elaggregat.

Utrustning
Laboratoriet dåligt utrustat, mikroskop finns. Röntgen och ultraljud saknas.

Läkemedel
Säker distribution.

Förbränningsugn
Används

Prioriterade behov
Utbyte av träsängar (löss i sängbottnarna!). På lång sikt behövs stöd till utbyggnad.