Publicerat 

Nkundi

Detta center har övertagits av staten. Det har relativt nyligen renoverats. De två byggnaderna är därför i ett acceptabelt skick. Befolkningen har minskat något och verksamheten gått ned. Många är odlare och skördarna har varit dåliga. Man har då sökt vid mindre centra i närheten med lägre priser.

Transportmöjligheter
Liten 4-hjulsdriven 8 år gammal bil finns, dock stillastående p.g.a. fel i transmissionen. Pengar till reparation saknas. Vägen till Luozi är annars bra.

Vårdstatistik 2010
Man har 54 vårdplatser. Under året var 292 patienter intagna och 187 större operationer utfördes. På mottagningen hade man 297 besök. Det förlöstes 61 kvinnor varav 23 med kejsarsnitt.

Personal
1 läkare, 12 barnmorskor och sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, och 7 administrativ och annan personal.

Vatten
Man får vatten i ett rörsystem med pump från bergen. Dessutom finns en regnvattencistern.

El
Det finns en fungerande elgenerator och en solpanel men batteriet är dåligt.

Utrustning
Laboratoriet har det väsentliga men är inte i nivå med ett referenscenter. Man har inte heller röntgen eller ultraljud.

Prioriterade behov
Man behöver ytterligare en välutbildad sjuksköterska för att höja nivån. Skulle även behöva bli ett center för ungdomen med rådgivning i antikonception och STD, här finns många tidiga graviditeter och illegala aborter. Behöver även vårdplatser för barn och reparation av bilen.