Publicerat 

ODDM – Expertgruppen

I Mai Ndombe distriktet finns en NGO, som bildades 2010. ODDM = Organisation pour le Développement Durable de Mai Ndombe, vilket på svenska betyder: Organisationen för en bestående utveckling av Mai Ndombe. ODDM utvecklades ur den samarbetsform som Svenska Baptistsamfundet (SB) skapade i början av 2000 talet, för att garantera ett gott hälsovårdsarbete i området. SB utsåg en ansvarig läkare, för alla de projekt som fick stöd från Sverige, via SB, Läkarmissionen, SMR m.fl.

ODDMsammanträde

ODDM:s styrelse sammanträder, på bilden ses från vänster; Dr Mputu, Dr Lokonga och Dr Makuma.

 

Läkaren skulle skriva projektansökningar och rapporter, analysera arbetet, hjälpa de läkare som fick del av stödet och även ta initiativ till ytterligare projekt. I alla dessa uppgifter skulle det finnas ett samarbete med läkarna i Mai Ndombe distriktet. Till hans hjälp fanns en referensgrupp, bestående av läkare, pastorer, jurister och administrativ personal, alla med anknytning till Mai Ndombe. Den ansvarige läkaren var stationerad i Kinshasa, för att lättare kunna ha kontakt med hälsoministeriet och se till att få del av olika finansieringar.  Stödet riktades inte enbart till CEBU:s hälsovårdsarbete, men även till hela distriktets arbete, främst bekämpning av lepra och tuberkulos, HIV/Aids samt ett vaccinationsprogram.

Efter några års arbete, beslutade referensgruppen och ansvarig läkare, att de tillsammans skulle bilda en NGO. Den har juridiskt status och är erkänd av staten. Alla medlemmar har anknytning till Mai Ndombe, de är födda där eller har arbetat där och drivs av en vilja att hjälpa befolkningen och bistå med sina specialistkunskaper. Denna NGO fortsätter att arbeta för befolkningens bästa, på liknande sätt som referensgruppen gjorde. ODDM:s styrelse består av 7 medlemmar och sammanträder regelbundet. Projekt planeras, genomförs och rapporteras, kollegorna i inlandet får hjälp då så önskas. Alla insatser når alla de 14 hälsozoner, som ingår i  Mai Ndombe distriktet, oberoende av om de har kontakt med CEBU eller inte.