Publicerat 

Sundi Lutete

Missionsstationen grundades 1924 och sjukvård har bedrivits under lång tid. Centret ligger i den zon där det katolska sjukhuset i Mangembo är regionsjukhus. Man har på senare tid fått ökad konkurrens från nyetablerade centra i närheten, såväl katolska som privata och det är viktigt att höja den egna vårdkvaliteten. Byggnaderna är av god kvalitet, man har börjat bygga på en ny operationssal.

Transportmöjligheter
Ambulans har funnits tidigare men den går inte längre att reparera. Om patienter behöver vidaretransporteras bär man nu med bår de 11 km till Mangembo, vilket tar 1-2 timmar. Man har dock en fungerande flygpist som kan användas av MAF.

Vårdstatistik 2010
Man har 60 vårdplatser och 1034 patienter var inlagda under året, 416 större operationer utfördes. I öppenvården var det 1407 besök. Man förlöste 249 kvinnor varav 25 med kejsarsnitt. En mamma avled.

Personal
Personalen är välfungerande, Man har 1 läkare, 13 barnmorskor och sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 10 administrativ och övrig personal.

Vatten
Samhällets befolkning använder en källa men för sjukhuset finns en fungerande regnvattencistern.

Elektricitet
Det finns en större och en mindre generator, den större har haft driftstörningar. Det finns därför önskemål om solceller till operationssal, förlossningsrum, akutrum och laboratorium.

Utrustning
Kvaliteten på laboratoriet behöver höjas. Man har ibland problem med det fotogendrivna kylskåpet och då fungerar inte blodbanken. Man saknar röntgen men kommer nu att få en ultraljudsapparat skänkt av mödrahälsovården i Göteborg.

Förbränningsugn
Finns

Prioriterade behov
Det viktigaste är att man åter får tillgång till en ambulans. Man behöver även medel att färdigställa operationssalen. Madrasser saknas.