Publicerat 

Sundi Mamba

BB Sundi Mamba 2-1Litet statligt center på landsbygden vars förvaltning överlåtits på CEC. Det var då delvis dåligt underhållet. Reparation är planerad. Väggar, förlossningsbord, sängar och madrasser på BB är fortfarande i miserabelt skick.

Transportmöjligheter
Centret ligger nära vägen och sjuktransporter kan eventuellt ske med någon av lastbilarna som passerar. Bilden visar byn Sundi Mamba.

Vårdstatistik 2010
DSC_0969_Byn Sundi MambaMan har 27 vårdplatser. Under föregående år var 444 patienter inlagda och 421 större operationer utfördes. På mottagningen hade man 700 besök. Antalet förlösta kvinnor var 341 varav 43 med kejsarsnitt. Två mammor avled.

Personal
1 läkare, 8 barnmorskor och sjuksköterskor varav 1 också laboratorieassistent, 4 administrativ och annan personal.

Vatten
Det finns en fungerande regnvattencistern samt en källa någon kilometer bort.

Elektricitet
Man har solpaneler.

Utrustning
Laboratoriet mycket dåligt utrustat, men mikroskop finns.

Prioriterade behov
Upprustning av BB och reparation av operationssal. Kompetenshöjning av personal.