Publicerat 

Bacongo

BVC Bacongo-1

Centret ligger på bacongoförsamlingens tomt och stöds av församlingen. Här drivs också projekt som vänder sig till HIV-positiva barn och som finansieras av världsbanken.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Nybyggt sjukhus i Bacongo, Brazzaville

Vårdstatistik 2010
Man hade 818 öppenvårdsbesök och 390 MVC-besök.

Byggnader
I gott skick.

Personal
Vägning BVC Bacongo-1
2 leg. sjuksköterskor, 1 barnmorska,1 laboratorieassistent, 1 teknisk assistent, 1 undersköterska.

Vatten
Kommunalt

El
Nätförsörjning

Utrustning
Inga kända brister

Läkemedel
Säker distribution