Publicerat 

Etoumbi

Samhället ligger uppe i regnskogen. Liten mottagning. Från början fanns endast apotek. Sedan tillkom MVC/BVC med vaccinationsverksamhet och mottagning. Nu finns endast kapacitet för mottagning och vaccinationer, men vaccinationerna ligger nere ( se under utrustning). MVC skulle kunna återupptas men förlossningar sker på sjukhuset. Mottagningen är liten och ger inte mycket vinst. Befolkningen består delvis av pygmeer och är tveksam till modern medicin. De flesta går först till fetischören. Församlingen är liten och fattig och har svårt att försörja sin pastor och kyrkan centralt och på distriktsnivå ger heller inte mycket stöd till verksamheten.

Avstånd, transportmöjligheter
Finns sjukhus i Etoumbi.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Se ovan.

Vårdstatistik 2010
Det finns 7 vårdplatser. Man hade 1163 öppenvårdsbesök.

Byggnader
Reparationsbehov av vårdbyggnaden och de två personalbostäderna.

Personal
Normalt två, f.n. endast en p.g.a. sjukdom. Behöver på denna plats kvinnlig personal för att driva MVC.

Vatten
Finns kommunalt som distribueras till litet vattentorn.

El
Kommer att dras från elnät

Utrustning
Inga avancerade instrument finns men ett nytt mikroskop. Fotogenkylskåp finns men man saknar vekar. Vaccinationsverksamheten ligger därför nere.

Ambulans
Saknas

Förbränningsugn
Saknas