Publicerat 

Evangeliska Kyrkans (EEC:s) hälsovårdsdepartement – organisation

Evangeliska Kyrkans (EEC:s) hälsovårdsdepartement – organisation och funktion

Hälsodepartementets ledning är underställd kyrkans centrala ledning och synoden. På synodal nivå finns det nationella hälsorådet som består av de ansvariga vid alla kyrkans sjukvårdsinrättningar och vissa församlingsordförande. Rådet är högsta beslutande organ inom departementet och sammanträder en gång årligen under vicepresidentens ledning.. Vidare finns den tekniska kommittén som är ett organ för reflexion, analys och uppföljning av nationella hälsorådets beslut. Där arbetas budget fram och regleras verksamheter, rekrytering sker och granskas tekniska, administrativa och ekonomiska rapporter. Man sammanträder en gång per kvartal. De exekutiva divisionerna sköter själva förvaltningen, följer och utvärderar verksamheten vid hälsocentra och projekt, planerar utbildningar och omdisponering av personal. De förbereder även tekniska kommitténs möten.

På lokal nivå (distrikt och församlingar) finns driftskommittéer för centren och församlingskommittéer i församlingarna för att delta i skötseln i den lokala hälsovårdsstrukturen.