Publicerat 

Indo

Uppfördes 1918. Verksamheten nationaliserades 1965 och lämnades tillbaka till kyrkan 2006 men är inlemmat i statens organisation vilket ökar resurserna.

Under inbördeskrigen på 1990-talet gick verksamheten ner men centret har aktiverats och verksamheten ökat. Det är ett gott samarbete med staten som har ett HIV-projekt knutet till dispensären. Området kring Sibiti är nämligen det mest AIDS-drabbade i landet, möjligen p.g.a. att man av tradition haft friare sexuella relationer än i landet i övrigt. Det är fortfarande vanligt att man först går till fetischören innan man söker modern medicins hjälp. Frekvensen HIV-positiva är här 9 procent mot 3,2 nationellt.

Avstånd, transportmöjligheter
Det är asfaltväg till Sibiti men ambulans saknas. Taxi finns.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Sjukhuset i Sibiti, ambulansen här har inte fungerat på länge.

Vårdstatistik 2010
Man har mest förlossningar nattetid och förlossningarna sker i mottagningshuset. När det är möjligt åker man istället till Sibiti, som använder Indo som annex. Kapaciteten är 26 sängar. Man hade 768 öppenvårdsbesök och 74 förlossningar, 404 MVC-besök, 420 BVC-besök och 736 vaccinationer.

Byggnader
Man har en byggnad för inneliggande och en för mottagning. Det finns även en byggnad för förlossning och BB dör reparationer påbörjats i samarbete med Lions. Kyrkans distrikt har inte klarat att fullfölja sin del. Taket är färdigt men väggarna är inte kompletta och dörrar saknas . Personalbostäder saknas, man hyr bostad åt personalen.

Personal
Med statligt stöd kan man ha 5 anställda.

Vatten
Det finns en cistern som ger vatten under regnperioden. Det finns även ett vattentorn vid EEC-distriktets kontor som fylls på med kommunalt vatten från Sibiti 2 gånger/vecka. Man skulle behöva dra en ledning från vattentornet till sjukhuset, en sträcka på 200 m.

El
Har aldrig funnits. Man har behov av 3 solpaneler, en för vardera vårdavdelning, mottagning och BB (när detta är klart)

Utrustning
Man har ett bra laboratorium. Det finns ett fotogendrivet kylskåp men man måste köpa vekar i Brazzaville, 6 veckors förbrukning kostar 230 SEK

Ambulans
Saknas

Förbränningsugn
Saknas

Bedömning
Det finns en grupp i församlingen som sysslar med lokal utveckling, och riksdagsmän i Brazzaville som kommer från orten. Dessa behöver aktiveras så att BB kan byggas färdigt.