Publicerat 

Ingoumina

Byggdes 1936. Har nationaliserats men återlämnats av staten efter kriget i mycket dåligt skick. För fortsatt verksamhet skulle centret behöva helrenoveras. Missionär Gunnar Jonsson och Majornas missionsförsamling stöder verksamheten med läkemedel och materiel.

Avstånd, transportmöjligheter
Till Sibiti där det finns sjukhus är det 50 km.

Närmaste sjukvårdsinrättning
I Zanaga men där finns vare sig läkare eller laboratorieassistent.

Vårdstatistik 2010
Kapaciteten är 5 sängar. Man hade 625 öppenvårdspatienter och 33 förlossningar, 33 MVC-besök och 27 BVC-besök, inga vaccinationer.

Byggnader
En enkel byggnad finns, uppdelad på dispensär och BB. Stort renoveringsbehov föreligger

Personal
1 sjuksköterska och en undersköterska finns. Undersköterskan sköter laboratoriet.

Vatten
Tidigare fanns en regnvattencistern. Det finns en källa ”långt bort i skogen” men kvaliteten på vattnet är inte undersökt.

El
Har aldrig funnits här

Utrustning
Enkel

Läkemedel
Inköp stöds från församling i Göteborg.

Ambulans
Saknas

Förbränningsugn
Saknas.

Bedömning
Zanaga som ligger nära kommer att utvecklas p.g.a planerad gruvbrytning. Vägar kommer att förbättras, järnväg planeras. Verksamheten borde därför ändras till en enklare öppenvårdsmottagning men fortsätter tills vidare med stödet från Majornas Missionsförsamling i Göteborg.